Phụ kiện nhôm Xingfa - Phụ kiện kính Bình Dương

Đ/c: 16/12 Ql 1K Kp Tây B P.Đông Hòa Tx Dĩ An Bình Dương
fb2
fb
yt
sss

Tin Tức

Các danh hiệu Kinlong vinh dự có được

1.Danh hiệu "500 doanh nghiệp mạnh của tỉnh Quảng Đông"

Hai kì liên tiếp năm 2010 và 2011 được hiệp hội liên hợp xí nghiệp tỉnh Quảng Đông và hiệp hội liên hợp các nhà doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông bình chọn là "500 doanh nghiệp mạnh của tỉnh Quảng Đông".

2.Danh hiệu "Doanh nghiệp sử dụng kĩ thuật cao và hiện đại quốc gia"

Tháng 11/2009, KinLong đã nhận được danh hiệu này

3.Danh hiệu "Thương hiệu nổi tiếng tỉnh Quảng Đông"

Tháng 12/2009, KinLong được trung tâm đánh giá thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Quảng Đông bình chọn là "thương hiệu nổi tiếng tỉnh Quảng Đông"

4.Danh hiệu "100 doanh nghiệp sản xuất mạnh tỉnh Quảng Đông năm 2009"

Tháng 6/2009, KinLong đã được hiệp hội liên hợp xí nghiệp tỉnh Quảng Đông bình chọn là "100 doanh nghiệp sản xuất mạnh tỉnh Quảng Đông"

5.Danh hiệu "50 doanh nghiệp tư nhân mạnh thành phố Đông Quảng"

Hai năm liên tiếp 2009 và 2011 KinLong vinh dự được chính quyền nhân dân thành phố Đông Quảng bình chọn là "50 doanh nghiệp tư nhân mạnh của thành phố Đông Quảng"

6.Trung tâm thì nghiệm của KinLong được nhà nước cho phép đi vào hoạt động

Đầu năm 2009,thông qua cuộc sát hạch và đánh giá của tổ chuyên gia phòng thí nghiệm quốc gia, Trung tâm thí nghiệm của KinLong đã đi vào hoạt động

7.Danh hiệu "Doanh nghiệp quy mô lớn trọng điểm của thành phố Đông Quảng"

Tháng 1 năm 2010, KinLong vinh dự được chính quyền nhân dân Đông Quảng bình chọn là "Doanh nghiệp quy mô trọng điểm của thành phố Đông Quảng"

8.Danh hiệu "Doanh nghiệp có nhiều sản phẩm độc quyền của thành phố Đông Quảng năm 2009"

Tháng 4 năm 2010, KinLong được cục sở hữu trí tuệ bình chọn là "Doanh nghiệp có nhiều sản phẩm độc quyền của thành phố Đông Quảng năm 2009".Trước mắt KinLong đã có hơn 300 sản phẩm độc quyền trong và ngoài nước, trong đó sản phẩm độc quyền tại Trung Quốc và 50 sản phẩm tại nước ngoài

9.Danh hiệu "Doanh nghiệp chuyên sản xuất phụ kiện cửa sổ nhựa"

Tháng 3 năm 2008, KinLong vinh dự được Ủy ban cửa sổ nhựa thuộc hiệp hội kết cấu kim khí xây dựng Trung Quốc đánh giá là doanh nghiệp chuyên sản xuất phụ kiện cửa sổ nhựa.

Theo Kinlong Việt Nam

Zalo
facebook